Instrumenterer Bergåstunnelen på E6

20230222_111259

Cautus Geo skal overvåke den nye Bergåstunnelen på E6 Helgeland.

Arbeidet med den nye Bergåstunnelen på E6 Helgeland kan starte opp igjen rett over påske. Rett før jul ble arbeidet stanset. Årsaken var uoppdagede løsmasser 600 meter inne i tunnelen.

Bergåstunnelen i Grane kommune blir to kilometer. Arbeidene ble stoppet 600 meter inne i fjellet. Tunnelen inngår i E6-prosjektet fra Svenningelv til Lien på 10,5 kilometer. Den skal etter planen åpnes høsten 2025.

Overraskelsen var stor da arbeidet måtte stoppes rett før jul i desember 2022.

– Grunnundersøkelser før arbeidet startet avdekket ikke løsmassene. De viste fjell av dårlig kvalitet i seks ulike soner. Den tredje viste seg å bestå av morenemasser, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen Utbygging.

– Vi bruker erfaringene fra Kronstadtunnelen i Bergen. Også der var utfordringene med løsmasser stor. Vi flyttet instrumenteringen etterhvert som arbeidet gikk framover. Nå skal vi gjøre det samme i Bergåstunnelen, sier COO Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

Tromsø-kontoret

Håvard Hind leder Tromsø-kontoret til Cautus Geo. Det er han som leder arbeidet med å sette opp overvåkningen inne i tunnelen.

– Vi monterer deformasjonsslanger (SAAV) på drøyt 30 meter i borehull langs tunneltaket (hengen) til den planlagte tunnelen. Det gir en automatisk og kontinuerlig overvåkning. Vi tar ut en 3D-modell av borehullet hvert tiende minutt og kan etablere varsling om definerte terskelverdier overskrides, sier Hind.

– Vi monterer ytterligere enn SAA og kommer til å flytte instrumenteringen innover i fjellet etter hvert som arbeidet skrider frem, etter at det gjenopptas over påske, sier Hind.

LNS med totalentreprise

Entreprenørselskapet LNS (Leonhard Nilsen & Sønner AS) har totalentreprisen på E6 Helgeland som nå er under bygging. Totalentreprisen er på 1,1 milliarder kroner, eks moms.

– Selv om arbeidet i tunnelen er stoppet, mens vi får etablert instrumentering og legger planen for den videre fremdriften, som skal gi et sikkert arbeidsmiljø og trygge fremdriften i tunnelarbeidet, fortsetter arbeidet på E6-strekningen utenfor tunnelen, sier prosjektleder Bernt-Jøran Reinholtsen i LNS.

Strekningen er et komplekst prosjekt, blant annet med flere bruer.

– Isolert vil Bergåstunnelen ikke forsinke fremdriften. Tunnelarbeidene er per dato ikke på kritisk tidslinje, sier Reinholtsen.

Viktig instrumentering

– Arbeidet må utføres på en sikker måte. Da må vi ha måleinstrumenter og annet for å kunne reagere på eventuelle bevegelser i massene. Fram til over påske bruker vi tida på å planlegge en sikker gjennomføring, sier Nyland i Statens vegvesen.

Sammen med entreprenørselskapet LNS er metoden som skal benyttes avklart. – Vi gjør det på samme måte som for Jobergtunnelen i Hardanger. Den ble åpnet i 2017. Der er 100 meter bygget i løse masser, sier Nyland.

Ingeniørgeolog Bent Aagaard i Aagaard Geo Consulting er engasjert som ekspert av LNS-rådgiver Aas-Jakobsen Trondheim AS.

– Instrumentering fra Cautus Geo gir øyeblikkelige resultater på nettet. Vi får måling hver halve meter i lang og kritisk profil rett over tunnelen og kan også sette det opp med varsling. Det er akkurat det vi trenger i Bergåstunnelen, sier Aagaard.

Hovedelementene i utbyggingspakken E6 Helgeland

  • Bygging og utbedring for til sammen 9,5 mrd. kroner (2022 kr)
  • Strekningen er ca. 260 kilometer lang
  • Totalt bygges og utbedres ca. 142 kilometer veg
  • Etter utbedring vil E6 være kortet inn med 6,2 kilometer
  • Kommuner: Grane, Rana, Vefsn, Hemnes i Nordland