Her går Stavbrekka-skredet

20190426-stavbrekka-cautusgeo

Torsdag morgen gikk årets siste store glideskred på Stavbrekka.

Det andre av årets glideskred er fanget opp av Statens vegvesens kameraer. Skredet kom ikke overraskende.

– Radarsystemet fra Cautus Geo viste at skredet var i emning. Det så ut til å bli et skred 24. eller 25. april og i dag tidlig ble det fanget opp av våre kameraer, sier geolog Halgeir Dahle i Berg- og geoteknikkseksjonen i Statens vegvesen.

Det kommer ikke flere glideskred fra Stavbrekkfonna i år. Torsdagens skred var det andre. Det første gikk 20. april.

– For oss er radarprosjektet på Stavbrekkfonna veldig spennende. Det har gitt mye god data gjennom våren. Vi har sett store bevegelser flere ganger den siste måneden, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

Åpning tidlig i mai

Fylkesvei 63 åpnes i mai. Tidligste åpning er 5. mai. Den rekorden tror Halgeir Dahle i Statens vegvesen blir stående, men det ligger an til åpning i første halvdel av mai.

Snøryddingsarbeidet er startet. Det er ikke mer snø på Stavbrekkfonna som skal ned. Normalt regnes det med at snøryddinga fra Geiranger og opp til RV 15 på Strynefjell, mot Lom, tar noen uker. Det er mange kilometer med tung snø som må ryddes.

Treårskontrakt

Cautus Geo skal fortsette radarovervåking på Stavbrekka.

– Kontrakten vi har med Cautus Geo strekker seg over tre år. Målet er å åpne turistveien så tidlig som mulig og gjerne før skredene er gått, sier Halgeir Dahle.

Overvåkingen fører til at Statens vegvesen kan stenge veien kort tid før et skred er i emning. Dahle ser ikke for seg helårsåpen vei.

– Den ligger utsatt til. Det er mye snø og snøfokk på store deler av veistrekningen fra Geiranger opp til Stavbrekka, men vi har et ønske om å åpne veien tidlig. Det er viktig for turistnæringen i Geiranger, sier Dahle.

Eget websystem

Cautus Geo har spesialisert seg på overvåking og varsling av naturfare. De har tatt fram ulike målesystemer for varsling av snøskred. Siden mars i år er det nyeste radarsystemet tatt i bruk av Statens vegvesen på Strynefjellet.

– Radarmålingene mates inn i vårt websystem. Der analyseres dataene løpende og er hele tiden oppdatert og tilgjengelig. Systemet viser nøyaktig hva som skjer på fjellet, sier Lars Krangnes.

FAKTA: Når utløses skredet på Stavbrekka

2014: 22. april
2015: 6. mai
2016: 7. mai
2017: 16. mai
2018: 20. april
2019: 25. april.

FAKTA: Ny generasjon radarteknologi

På Stavbrekka benyttes en ny generasjon bakkebasert InSAR radar. Den beveger seg fram og tilbake på en tre meter lang skinne og tar radarbilder i tette intervaller. Hver målerunde genererer en 2d-analyse. Målenøyaktighet er på under 1 mm for hver målecelle.

Radaren er ikke påvirket av værforhold, tett snødrev eller lysforhold. Den måler og genererer 2d-analyser hele døgnet.

Radaren er plasser 1000 meter fra måleområdet, oppe i fjellsiden på motsatt side av Langevatnet på riksvei 15 mot Stryn

https://www.nettavisen.no/nyheter/takket-vaere-dette-skredet-kan-turistveien-i-geiranger-apne/3423676744.html