Gudvangen-skred på video

Steinskred i Gudvangen
Stein- og jordskred i Gudvangen 3. august 2022 fanget på video av varslingsanlegget for snøskred.

Varslingsanlegget for snøskred filmet stein- og jordskredet i Gudvangen 3. august 2022.

Cautus Geo har siden høsten 2019 overvåket snøskred i Nautgrovi i Gudvangen. Det geofonbaserte systemet detekterer, varsler og stopper trafikken på fylkesvei 241 for å berge liv. Ved snøskred stoppes trafikken med lyssignal.

3. august gikk et større jord, vann og steinskred i Nautgrovi. Skredet fortsatte over fylkesveien rett ved fergeleiet. Det ble detektert av geofonene. Når skred detekteres blir de også dokumentert. Her er filmen fra skredet 3. august 2022.