Grunnvannsovervåkingen på Vestfoldbanen er satt i drift !

07_KB2_1_590x245

Cautus Geo har installert 30 målestasjoner og sensorer i brønner og tjern på den nye Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn. Dette for å levere automatisk overvåking av overflate- og grunnvann i anleggsperioden som strekker seg fra 2012 til 2018. Målestasjonene sender dataene automatisk til Jernbaneverket for avlesing og varsling via web.

Vi har siden august instrumentert brønner og tjern på Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn.
Jernbaneverket bygger ut strekningen med dobbeltspor, og store deler av den nye traseen vil gå i tunneler. Dette er bakgunnen for at man ønsker å overvåke grunnvannet og overflatevannet i anleggsperioden.

Overvåkingen strekker seg fra 2012 til 2018. Det er plassert ut sensorer (trykksensorer og VW piezometere) i brønner og tjern, som er koblet til målestasjoner som sender dataene automatisk over GSM nettet for kontinuerlig overvåking.
Dette er for å ha full kontroll over grunnvannet i hele anleggsperioden. Vannstand, samt nedbør for naturlige variasjoner, blir nå presentert kontinuerlig i Cautus Web løsningen som Jernbaneverket har tilgang til.

Installasjonen har gått som planlagt, tross krevende terreng.