Grunnvannsovervåkingen på Vestfoldbanen er satt i drift !

Vi har siden august instrumentert brønner og tjern på Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn.
Jernbaneverket bygger ut strekningen med dobbeltspor, og store deler av den nye traseen vil gå i tunneler. Dette er bakgunnen for at man ønsker å overvåke grunnvannet og overflatevannet i anleggsperioden.

Overvåkingen strekker seg fra 2012 til 2018. Det er plassert ut sensorer (trykksensorer og VW piezometere) i brønner og tjern, som er koblet til målestasjoner som sender dataene automatisk over GSM nettet for kontinuerlig overvåking.
Dette er for å ha full kontroll over grunnvannet i hele anleggsperioden. Vannstand, samt nedbør for naturlige variasjoner, blir nå presentert kontinuerlig i Cautus Web løsningen som Jernbaneverket har tilgang til.

Installasjonen har gått som planlagt, tross krevende terreng.