Godt i gang med KlimaGrunn

Møte alle

Her er prosjektgruppa i KlimaGrunn. Målet er å kutte klimagassutslippene. Resultatet kan bli nye metoder i grunnarbeid for bygge- og anleggsprosjekter.

KlimaGrunn er et statlig samarbeidsprosjekt. Målet er å redusere bruk av kalk og sement i grunnstabilisering, som ofte kan være den største klimagasskilden fra bygge- og anleggsprosjekter.

1. desember i fjor startet Multiconsult, Cautus Geo og Norcem, som igjen har engasjert seismikkselskapet Argeo, på innovasjonsarbeidet i KlimaGrunn. Selskapene jobber med «åpen bok» sammen med oppdragsgiverne, som er Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg.

Resultatet skal gi kutt i klimagassutslipp. Lykkes innovasjonsgruppa, vil det bli nye metoder for grunnarbeid for bygge- og anleggsbransjen med prosjekter på områder med ustabile masser.

Forhistorie

KlimaGrunn startet allerede i 2017.

– 1. desember startet det konkrete innovasjonsarbeidet, men prosjektet har en forhistorie. Vi var i gang lenge før, sier geotekniker og prosjektleder Eivind Schnell Juvik hos Statens vegvesen.

Våren 2018 vant KlimaGrunn-eierne en utlyst konkurranse hos Innovasjon Norge. Det ga oppdragsgiverne ti millioner kroner i tilskudd for å utvikle nye metoder for å kutte klimagassutslipp.

Offentlig og privat

– Her jobber offentlige virksomheter og private bedrifter sammen for å utvikle nye tekniske løsninger eller metoder å jobbe på. Etter at vi er ferdige med prosjektet høsten 2022, skal vi jobbe på en annen måte, sier Juvik.

Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg gjennomførte to dialogkonferanser med hele bransjen i god tid før oppdraget ble vunnet av Cautus Geo, Multiconsult og Norcem, som har styrket seg med seismikk-selskapet Argeo som innovasjonspartner i KlimaGrunn.

– Vi orienterte oss om det som rørte seg og fikk innspill. Målet er å utvikle en metode som er nyttig uavhengig av andre klimatiltak i bygge- og anleggsbransjen.

Tøffe kuttmål

Statens vegvesen og Bane NOR har begge mål om 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. Statsbygg har et enda tøffere mål. Det handler om å levere klimanøytrale bygg.

KlimaGrunn handler om kalk og sement. Det er bindemiddel for å stabilisere ustabil grunn.

– De gode tomtene er utbygd, så når det skal bygges vei, bane og bygg i dag må det ofte gjøres på områder med krevende grunnforhold. Det krever bruk av bindemidler for å stabilisere grunnen, sier daglig leder Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

– Det blandes inn store mengder kalk og sement. Ofte brukes altfor mye. Vi har ikke gode nok målemetoder og i geoteknikk handler det om sikkerhet. Det er sterke indikasjoner på at mengden kan reduseres uten å svekke sikkerheten, sier senior rådgiver Tonje Eide Helle i Multiconsult.

Eksakt kunnskap

– Visjonen er å redusere CO2-utslipp fra grunnforsterkning. Vi har sett på ulike løsninger og er trygge på at nøyaktig kunnskap om det som skjer under bakken uansett har stor betydning, sier Juvik.

KlimaGrunn vil erstatte dagens målemetoder. De vil utvikle noe som er bedre. Den nye metoden skal dokumentere effekten av grunnforsterkning med større presisjon. Målet er å bruke mindre kalk og sement, eller eventuelt andre grunnforsterkende midler og dermed redusere klimagassutslippene.

Digitalt drevet

– KlimaGrunn er en ny måte å drive innovasjon på. Det er initiert av Innovasjon Norge. Her samarbeider offentlige og private om å utvikle noe helt nytt. Vi jobber nært sammen med åpen delekultur, sier Juvik.

Korona-pandemien har så langt ikke vært forstyrrende.

– Den er et tema. Vi har høy beredskap, men så langt er vi ikke rammet, sier Juvik.

I neste fase av KlimaGrunn-prosjektet innfases både arbeid i laboratorier og på byggeplasser. D-dag er høsten 2022.

– Resultatene skal være åpent tilgjengelig for alle. Målet er å komme fram til smarte metoder som bransjen trenger og vil ta i bruk, sier Helle.

 

KlimaGrunn eies av Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg. Prosjektleder er Eivind Schnell Juvik. Med seg for å løse oppgaven har han:

 • Multiconsult
  • Et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning.
   • Prosjektleder, styringsgruppe, geoteknikk, materialteknologi og laboratorier.
 • Cautus Geo
  • Et av Norges ledende miljøer innen automatisk overvåking av naturfarer, stabilitet av grunn, konstruksjoner og miljø.
   • Styringsgruppe, instrumentering, sensorteknologi, presentasjon av måledata og beregninger på web.
 • Norcem
  • Norges eneste produsenten av sement og har lang erfaring som internasjonal sementleverandør.
   • Styringsgruppe og materialteknologi.
 • Argeo
  •  Utfører avansert kartlegging, avbildning og undergrunnsmodelering av arealer planlagt prosjektert med konstruksjoner.
   • Styringsgruppe og seismikk.