Follobanen(Innføring Oslo S) har blitt et omfattende monitoreringsprosjekt

20170622_111311

Siden 2016 har Cautus Geo deltatt i prosjektet Follobanen - Innføring Oslo S, som leverandør av tjenester innen overvåkning av kritiske konstruksjoner.

Helt fra oppstarten har prosjektet hatt et høyt fokus på sikkerhet, da anleggsområdet i stor grad berøres av kritisk infrastruktur og kulturminner som må hensynstas.

I takt med fremdriften på prosjektet har behovet for instrumentering vært økende, og det er i dag etablert et omfattende monitoreringssystem i det aktuelle området. Cautus Geo har et tett samarbeid med Bane Nor for å oppnå økt sikkerhet og god fremdrift på anlegget. Vi ser frem til videre samarbeid i tiden fremover.