Follobanen(Innføring Oslo S) har blitt et omfattende monitoreringsprosjekt

Siden 2016 har Cautus Geo deltatt i prosjektet Follobanen – Innføring Oslo S, som leverandør av tjenester innen overvåkning av kritiske konstruksjoner. Siden oppstarten har prosjektet hatt et høyt fokus på sikkerhet, da anleggsområdet i stor grad berøres av kritisk infrastruktur og kulturminner som må hensynstas.

I takt med fremdriften på prosjektet har behovet for instrumentering vært økende, og det er i dag etablert et omfattende monitoreringssystem i det aktuelle området. Cautus Geo har et tett samarbeid med Bane Nor for å oppnå økt sikkerhet og god fremdrift på anlegget. Vi ser frem til videre samarbeid i tiden fremover.