Video: Follobanen SAAF deformasjonskabel installasjon

SAAF deformasjonskabel installeres på togskinne

Cautus Geo har nylig installert en SAAF deformasjonskabel horisontalt og parallelt langs en av togskinnene tilhørende Follobaneprosjektet i Oslo sentrum.

Nattarbeid på Follobanen

Cautus Geo har nylig installert en SAAF deformasjonskabel horisontalt og parallelt langs en av togskinnene tilhørende Follobaneprosjektet i Oslo sentrum. SAAF-instrumentet er utstyrt med 500 mm lange målesegmenter og måler setning over et 30 meters område med meget god nøyaktighet. Formålet er å overvåke potensielle bevegelser av skinnen som følge av arbeid som pågår rundt den mye trafikkerte linjen. Dette for å sørge for at jernbanen kan drives trygt og som normalt mens utvidelsen pågår.

Grunnet stor togtrafikk på denne linjen måtte arbeidet utføres om natten under en kort periode der linjen ble stengt. Som følge av gode forberedelser ble installasjonen vellykket fullført tidlig på morgenen den 28. mars 2017. Her er en kort video av installasjonen:

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og har som formål å føre til forbedringer i togforbindelsen og reisetid mellom Oslo S og Ski.

SAAF deformasjonskabel

SAAF er en sammenhengende kabel bestående av 500 mm lange målesegmenter. Disse segmentene inneholder MEMS sensorer som måler vinkelendringer mellom segmentene med veldig høy nøyaktighet. SAAF systemet er et robust system som kan benyttes til både horisontale og vertikale deformasjonsmålinger. Nøyaktigheten for en 32 meter lang sensor er på ca. 1,5 mm. SAAF måler temperaturen langs hele målekabelen, denne informasjonen brukes i deformasjonsberegning for å oppnå så gode måleresultat som mulig og minimere påvirkningen av temperaturendringer.

Cautus Geo er distributør for SAAF deformasjonskabler i Norge og Sverige.

Last ned vår SAAF 3D deformasjonskabler brosjyre

Kontakt oss i dag!