Fjellsprengningsdagene 2017

Fjellspregningskonferansen

Cautus Geo deltok også i år som utstiller under Fjellsprengningsdagene 2017, som ble avholdt 23.-24. november i Oslo