Fjellsprengningsdagen 2013

Fjellspregningsdagen_2013

Cautus Geo deltok som utstiller under Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikkdagen og Geoteknikkdagen, arrangert i november 2013.