Fjellsprenging langs Rv13

fjellsprenging_rv13

Vegvesenet har utført fjellsprenging av det spesielt utsatte partiet langs Rv13, og Cautus Geo fanget hendelsen på film med vårt høyoppløselige kamerasystem. Se videoen her!

Fjellsprenging SVV

På grunn av dårlig stabilitet i en større fjellformasjon ved Deildo i Hardanger, bestemte Statens vegvesen seg for å sprenge ut og fjerne det spesielt utsatte partiet langs Rv13.

Salven på ca 15.000 kubikkmeter ble sprengt tidlig om morgenen den 17. oktober, og Cautus Geo fanget hendelsen på film med vårt høyoppløselige kamerasystem utplassert på anlegget. Cautus Geo har også levert ulike typer instrumentering for å måle stabiliteten i fjellet før og etter sprengning.

Cautus Kamera

Lær mer om Cautus Geo kameraløsninger her:

Cautus Kamera

cautus kamera fanger fjellsprenging, snøskred og mer