Drift fra hjemmekontor

Atle Gerhardsen
Atle Gerhardsen jobber hjemmefra, på linje med de fleste i Cautus Geo om dagen.

Cautus Geo AS følger myndighetenes råd for å bekjempe Covid-19. Drift skjer fra hjemmekontorer. Målet er å unngå smittespredning.

Flere av oppdragene Cautus Geo utfører, kommer inn under samfunnskritiske prosjekter. Noen av disse krever at selskapet fortsetter å utføre arbeid utenfor kontoret.

– For å redusere smittefaren i disse prosjektene har vi innført spesielle rutiner for områder som transport og hygiene. Vi har også stoppet alle fysiske møter. De er flyttet over til digitale plattformer og løsninger, sier daglig leder Atle Gerhardsen.

Unntak lenge

De første tiltakene startet Cautus Geo med ved inngangen til mars. Senere er nye tiltak innført.

– Vi har trappet opp tiltakene etter hvert som myndighetene har kommet med nye råd, sier Gerhardsen.

– Vi er forberedt på at coronasituasjonen kan bli langvarig. Vårt hovedprodukt er sikkerhet, og med sikkerhetstankegang har vi bygget opp selskapet. Vi er derfor rustet for å komme oss gjennom ekstremsituasjonen vi alle nå er i, sier Gerhardsen.

Leverandører

Cautus Geo har kartlagt situasjonen hos sine leverandører.

– Det er viktig for oss at også våre leverandører følger anbefalte retningslinjer og at de er operative. Vi får fortsatt levert sensorer, datalogger og annet utstyr som normalt. Også gårdeier og renholdsselskapet har satt inn ekstraordinære tiltak og rutiner. Med tiltakene vi har satt inn, vil vi også fremover holde våre forpliktelser, sier Gerhardsen.

Driften sikres med hjemmekontorer. På kontoret på Lysaker er få personer tilstede. De jobber adskilt uten nær kontakt med hverandre eller leverandører, men sikrer at vareinnlevering og -utlevering går som normalt.