Cautus Geo utvikler nytt system for måling av vannkvalitet!

Tidligere i år fikk Cautus Geo og 4 partnere tildelt støtte fra EUs Eureka prosjekt for innovasjon og utvikling mellom ulike europeiske partnere.

logo_eureka_green_web

1. september startet prosjektet “Continuous pesticide sensing in the environment”, forkortet CoPs.

I utviklingsprosjektet skal vi utvikle en sensor og målesystem som automatisk og kontinuerlig måler en rekke ulike pesticider, rapporterer om type pesticid og konsentrasjon i sanntid. Systemet etableres enten i borehull eller i overflaten, og sender observasjoner via mobilnettet til en sentral dataserver der alle data blir tilgjengelig via et websystem.

Målesystemet vil endre hvordan overvåking av pesticider gjøres verden over og både bidra til økt sikkerhet for de som drikker vannet og en kostnadsbesparelse for eier av vannkilden.

CoPs er et samarbeid mellom 5 partnere og består av Cautus Geo, IPM, PalmSens, DFM (Dansk Fundamental Justervesenet) og DTU Nanotech (Danmarks Tekniske Universitet – Institutt for Mikro- og nanoteknologi).

Ytterligere informasjon om prosjektet kan også finnes på Eurostars-Eureka hjemmeside (https://www.eurostars-eureka.eu/project/id/10621).