Cautus Geo styrker laget

Atle Gerhardsen
– Koronakrisa er en mulighet vi bruker til å styrke oss, sier Atle Gerhardsen.

Cautus Geo bruker koronakrisen for å skape ny vekst. Ett av grepene handler om rekruttering.  

– Når koronakrisa kom, var jeg aldri inne på tanken om å permittere. Vi lever av sikkerhet. Det forplikter. Også våre ansatte skal ha en sikker arbeidsplass, sier Atle Gerhardsen.

Cautus Geo er mest kjent for å overvåke naturfarer. I mer enn ti år har selskapet overvåket rasutsatte fjellpartier som Åkneset og Mannen. Det handler ofte om overvåkning av naturfarer, miljø og klima, bygg og anlegg, samferdsel og konstruksjoner når Cautus Geo nevnes.

Cautus Geo har mer enn ti år med lønnsom vekst bak seg. Det er år med produktutvikling, forskning og innovasjon. Kapital er bygd opp i selskapet. År for år er det blitt sterkere økonomisk. I dag er det godt rustet.

Skape forbedring

– Vi har brukt koronakrisa til å ta ny sats. Vi har brukt tiden til å forbedre oss, sier Gerhardsen, som heller ikke avblåste rekrutteringsprosessen da krisa traff oss alle i mars.

– Vi leverer sikkerhet. Det handler om å overvåke og kunne forhindre ulike farer. Da skal vi også være en sikker og trygg arbeidsgiver for våre ansatte. Her skal alle føle seg ivaretatt. Tap og færre oppdrag som følge av koronakrisa er noe vi må tåle, sier Gerhardsen.

Permittering uaktuelt

– Når koronakrisa kom, var jeg aldri inne på tanken om å permittere. Vi lever av sikkerhet. Det forplikter. Også våre ansatte skal ha en sikker arbeidsplass, sier Gerhardsen.

Cautus Geo har ikke gått skadesløs gjennom nedstengningen av Norge, selv om mange av oppdragene er regnet som samfunnskritiske  og ikke er stoppet opp, har også Cautus Geo gått på en nedtur.

– I mars hadde vi kraftig fall i omsetningen. Vi ligger som mange andre et godt stykke bak budsjett, men det er svingninger vi skal tåle, sier Gerhardsen.

Lønnsomt i ti år

Helt siden etableringen av selskapet 1. august 2009 har det tjent penger. Ikke et eneste år har Cautus Geo gått med underskudd. Pengene som er skapt er først og fremst gått til å bygge et enda mer robust selskap.

Eierne har bygd opp egenkapitalen. I tillegg er det satset mye på forskning, utvikling og ny kompetanse.

– I koronakrisen har vi styrket oss med ny kompetanse, dels gjennom nyansettelse, og vi er fortsatt i rekrutteringsprosess for å få ny kompetanse på laget, og vi har rustet opp på dokumentasjon, skapt andre forbedringer og lagt grunnlag for ny oppgang.

– Vi tar inn over oss at Norge i år går på en økonomisk nedtur. Veksten blir negativ i år. Også vi merker bortfall av nye jobber vi kan regne på eller konkurrere om, men vi tror på oppgang etter nedturen. Da skal vi være klar. Vi har bygget robusthet for å takle nedgangen vi har hatt i år. Nå handler det om å stå best mulig rustet til å være med å konkurrere om oppdragene som kommer.