Cautus Geo bistår under utbedring av Rv.13 ved Ullensvang

Ullensvang

Statens vegvesen utvider nå deler av veistrekningen mellom Odda og Kinsarvik i Hardanger. På oppdrag fra Contexo AS har Cautus Geo etablert ulike målesystem for kontinuerlig og automatisk overvåking av bevegelser i fjell og steinblokker nærliggende eksisterende vei.

Monitoreringen omfatter 10 strekkstag for overvåkning av bevegelser mellom større steinblokker, en totalstasjon med 15 monitoreringsprismer montert i et utsatt fjellparti, og tre SAAF 3D borehullsensorer for overvåkning av vertikal deformasjon i fast fjell. Alle data fra prosjektet samles og gjøres tilgjengelig i sanntid gjennom Cautus Web.