Cautus Geo etablerer GNSS-nettverk på 70 grader nord

Ett nettverk av 18 GNSS-enheter vil i løpet av 2009 bli etablert i Lyngen for overvåking av to potensielle rasområder. Systemet vil være operativt tidlig i 2010.