Follobanen – Cautus Geo deltar i Norges største samferdselsprosjekt

total stasjon måler deformasjoner på byggeplass

Jernbaneverket er nå godt i gang med bygging av Follobanen. Formålet med utbyggingen er å oppnå større kapasitet og kortere reisetid på togtransport mellom Oslo S og Ski. Prosjektet omfatter bygging av 20 km tunell og store utbedringer av jernbanenettet inn mot Oslo S.

Cautus Geo har på oppdrag fra den italienske entreprenøren Condotte S.p.A nylig etablert et omfattende monitoreringssystem for overvåkning av deformasjoner under byggearbeidene i Oslo sentrum. Det aktuelle anleggsområdet er lokalisert nær en rekke verneverdige bygninger og Middelalderparken, samt samfunnskritisk infrastruktur som vann og kloakknettet Midgardsormen. Jernbaneverket setter derfor svært høye krav til deformasjonsovervåkning når arbeid og utgraving pågår i området.

Prosjektet omfatter 2 totalstasjoner med 100 tilhørende monitoreringsprismer montert på spunt, sammen med 12 SAAF 3D borehullsensorer for vertikal deformasjonsovervåkning opp til 30 meter under bakkenivå. Alle data gjøres tilgjengelig i sanntid gjennom plattformen Cautus Web.

Les mer om prosjektet her:

Follobanen