Skip to content

Aktuelt

Nyheter

Snødybdemåler

13. januar 2015
Cautus geo har utviklet en ny snødybdemåler basert på temperatursensorer.
Les mer

Fjellsprengningsdagen 2013

2. desember 2013
Cautus Geo deltok som utstiller under Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikkdagen og Geoteknikkdagen, arrangert i november 2013.
Les mer

Poretrykksovervåking langs Mjøsa

18. desember 2012
For oppdragsgiver Veidekke Hochtief har vi nylig automatisert poretrykksmålere for kontinuerlig fjernavlesing. Formålet er å overvåke stabiliteten og poretrykket ved oppfylling langs Mjøsa i forbindelse med Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.
Les mer

Installering av SAAF på Tveiten Trafo, Tønsberg

2. november 2012
Installasjon av SAAF deformasjonskabel, brukt som automatisk slangesetningsmåler i bakken. SAAF har målepunkter for hver 0,5 meter. Dataene blir oversendt Cautus Web for kontinuerlig overvåking og fjernavlesing 24/7.
Les mer

Grunnvannsovervåkingen på Vestfoldbanen er satt i drift !

29. oktober 2012
Cautus Geo har installert 30 målestasjoner og sensorer i brønner og tjern på den nye Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn. Dette for å levere automatisk overvåking av overflate- og grunnvann i anleggsperioden som strekker seg fra 2012 til 2018. Målestasjonene sender dataene automatisk til Jernbaneverket for avlesing og varsling via web.
Les mer
Scroll To Top