Nyheter

 • Poretrykksovervåking langs Mjøsa

  For oppdragsgiver Veidekke Hochtief har vi nylig automatisert poretrykksmålere for kontinuerlig fjernavlesing. Formålet er å overvåke stabiliteten og poretrykket ved oppfylling langs Mjøsa i forbindelse med Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

 • Cautus Geo AS i nye lokaler

  Osloavdelingen til Cautus Geo AS har nylig flyttet til nye lokaler i Sinsenveien 53D.
  Lyse trivelige lokaler med utsikt over byen i 3 retninger, og ikke minste bedre plass til folk og utstyr.

 • Installering av SAAF på Tveiten Trafo, Tønsberg

  Installasjon av SAAF deformasjonskabel, brukt som automatisk slangesetningsmåler i bakken. SAAF har målepunkter for hver 0,5 meter. Dataene blir oversendt Cautus Web for kontinuerlig overvåking og fjernavlesing 24/7.

 • Grunnvannsovervåkingen på Vestfoldbanen er satt i drift !

  Cautus Geo har installert 30 målestasjoner og sensorer i brønner og tjern på den nye Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn. Dette for å levere automatisk overvåking av overflate- og grunnvann i anleggsperioden som strekker seg fra 2012 til 2018. Målestasjonene sender dataene automatisk til Jernbaneverket for avlesing og varsling via web.

 • Nye prosjekter

  Mange spennende prosjekter skal i gang høsten 2012. Overvåking av grunnvann, vannstand, betongdammer, stabilitet i leire, fangnett, samt overvåking med 4D kamera. Mere info kommer!

 • Jonas Hjelme en del av Cautus Geo temaet

  Jonas Hjelme er ansatt som geolog/geotekniker i Cautus Geo. Jonas kommer fra en stilling i Jernbaneverket og har en master grad innen geohazards, geologi og geofysikk fra Universitetet i Oslo.

 • Cautus Geo på Nordic Geotechnical Meeting

  Cautus Geo AS deltok som utstiller på Nordic Geotechnical Meeting (NGM2012) i København.
  Fagpersoner fra hele norden var samlet for felles utveksling i perioden 9.-12. mai 2012.