Nyheter

 • ISSW i Innsbruck

  Cautus Geo deltar denne uken på ISSW i Innsbruck. Her viser vi fram ny og spennende teknologi for overvåking og varsling av snø og snøskred til resten av verden.

 • Follobanen(Innføring Oslo S) har blitt et omfattende monitoreringsprosjekt

  Siden 2016 har Cautus Geo deltatt i prosjektet Follobanen – Innføring Oslo S, som leverandør av tjenester innen overvåkning av kritiske konstruksjoner. Siden oppstarten har prosjektet hatt et høyt fokus på sikkerhet, da anleggsområdet i stor grad berøres av kritisk infrastruktur og kulturminner som må hensynstas. I takt med fremdriften på prosjektet har behovet for… Les mer »

 • Gámanjunni GNSS

  Kåfjord kommune og Gámanjunni

  Cautus Geo har levert GNSS nettverket som NVE bruker til å overvåke det særdeles rasutsatte området Gámanjunni i Kåfjord i Nord-Troms. Gámanjunni vil gravlegge store deler av Manndalen dersom det raser ut, og fører til usikkerhet for beboere i området. Gámanjunni er et av de mest ustabile fjellpartiene i Norge med et volum på over 26… Les mer »

 • Joasetbergi overvåking fjellskred med totalstasjon

  Video: Overvåking av Joasetbergi

  Cautus Geo har etablert eit automatisk overvåkningssystem på Joasetbergi. Joasetbergi er ein del av det ustabile fjellpartiet Stampa i Sogn og Fjordane. Det ligg 800 m oppe i fjellsida aust for Flåm, innerst i Aurlandsfjorden; 125 km aust for Bergen. Stampa er et av de største ustabile fjellpartiene i Norge med et volum på over… Les mer »

 • Fjellsprengningsdagene 2017

  Cautus Geo deltok også i år som utstiller under Fjellsprengningsdagene 2017, som ble avholdt 23.-24. november i Oslo

 • kameraovervåking for snøskred på svalbard

  Kameraovervåking for snøskred på Svalbard

  Cautus Geo leverer kamerautstyr og sensorer for snøovervåking i forbindelse med snødrift og snøskred mot vei.

  Cautus Geo installerte forrige uke utstyr for overvåking av snøforholdene nær adkomstveien til SvalSat fra Longyearbyen, Svalbard. Veien går langs en skjæring i en bratt skråning, og hver vinter skaper vindtransport av snø og skred store problemer. Vindtransport av snø gjør kjøreforholdene vanskelige og øker faren for snøskred over veien, noe som utsetter brøytemannskaper og trafikanter for uønsket høy risiko. Mørketid gjør vurderinger av sikkerheten ekstra vanskelig og fører til at veien ofte er unødvendig stengt. Dette går utover både de ansette og bedriften.

 • intergeo geodesi geo-messe

  Intergeo 2017

  Cautus Geo deltok på INTERGEO 2017 i Berlin. INTERGEO er den ledende internasjonale messen innen geodesi, geoinformasjon og geo-IT med ca 550 utstillere.

 • Norconsult installerer poretrykksmålere fra Cautus Geo

  Norconsult Fältgeoteknik har inngått rammeavtale med Cautus Geo

  Cautus Geo leverer poretrykksmålere til Norconsult Norconsult Fältgeoteknik har over 10 borerigger i Norge, og utfører grunnundersøkelser og geotekniske oppdrag over hele landet. Nå har de inngått en avtale med Cautus Geo om fast leveranse av poretrykksmålere sammen med vårt egenutviklede system for sanntidsovervåkning. Bakgrunnen for samarbeidet er at Cautus Geo har designet en egen… Les mer »

 • deformasjoner spunt

  Sanntidsovervåking av deformasjoner ved spuntarbeid

  I forbindelse med byggingen av Nye Jordal Amfi ble Cautus Geo engasjert for å overvåke eventuelle deformasjoner av en overvannskulvert for Hovinbekken, som går rett igjennom anlegget. Spuntarbeid rett over og tett inntil kulvert ble vurdert som en kritisk fase i utbyggingen, og Cautus Geo hadde i denne perioden sanntidsovervåking på anlegget for raskt å… Les mer »

 • Ny medarbeider i Cautus Geo

  Den 1. august startet en ny Geolog/Geotekniker ved navn Lars Steinar Hefre hos oss og vi ønsker han velkommen!

 • Cautus Geo sponser Svelvik Tennisklubb

  Cautus Geo er en av sponsorene når Svelvik Tennisklubb arrangerer Bertel O. Steen Grand Prix, kategori 1 turnering nå i helgen 19.-21. mai. Turneringen er åpen for alle i både singel og dobbel klasser.