Tunnel gir dyr skredsikring i Geiranger

Stopp

Atle Gerhardsen er intervjuet av Nationen og til avisa sier han at det finnes langt rimeligere alternativer til skredsikring i Geiranger enn å bygge en tunnel, som er beregnet å koste 892 millioner kroner

Det er mye å spare på Geirangertunellen. Geirangertunellen kan byttes ut med system for varsling og kontrollert sprengning av snø. Da faller prislappen med mange hundre millioner kroner, viser en artikkel i Nationen.

Avisa Nationen setter søkelys på overvåking og forebygging av snøskred som alternativ til veituneller (se link nederst i saken). Avisa har hatt flere artikler om skredfarlige veier.

I artikkelen heter det at den nye Geirangertunellen, som for to år siden ble kostnadsberegnet til 700 millioner kroner, og som har fått oppjustert kostnadsberegningen i to omganger, til nå sist 892  kan erstattes av et system med skredvarsling og kontrollert sprengning av snø.

Administrerende direktør Atle Gerhardsen er en av kildene i artikkelen. Til Nationen anslår han prislappen for et varslingssystem til 50 millioner kroner.

  • Nøyaktig kostnad er ikke mulig å si uten å ha regnet nøye på et slikt oppdrag. Det har vi ikke gjort. Anslaget er basert på erfaringer og noen forutsetninger, sier Gerhardsen.

Nationen skriver at Cautus Geo leverer skredsikring med radarer. Atle Gerhardsen sier til avisa at han mener det er mye penger å spare dersom det velges alternative løsninger flere steder i landet.

  • Ser en på kostnaden rundt bygging og drift av vegtunneler er det store investeringer som ofte løser problemer i mindre områder for relativt få brukere. I mange tilfeller er tuneller den riktige og det eneste alternativet, men vi mener det ligger et veldig stort potensial for å øke trafikksikkerheten til mange flere ved å bruke smarte løsninger innen aktiv skredkontroll, sier han til Nationen

Det er uansett langt fra 50 til 900 millioner kroner som Geirangertunellen er kostnadsberegnet til. I vinter er arbeidene med å renske opp ved tunellens innganger satt i gang. Planen er å åpne den nye tunellen på 4,8 kilometer lengde høsten 2021.

Nationen skriver at det planlegges skredsikringer over hele landet og tunnel er ofte hovedvalget. Nasjonal rassikringsgruppe, bestående av ni fylkespolitikere, har regnet ut at skredsikring av norske veier vil koste i underkant av 50 milliarder kroner. Det er basert på Statens vegvesens oversikt over middels og høyt prioriterte veier som trenger sikring.

Cautus Geo har gjennomført 3 snøskredvarslingsprosjekt:

  • Utladøla (nord for Sogndal): radarbasert løsning med varsling med lys
  • Lom (veien mellom øst-vest mot Strynefjellet): radarbasert løsning med varsling med lys
  • Tinnsjøen i Telemark: Geofonbasert løsning

Artikkelen i Nationen ligger bak betalingsmur, men du finner den her.