Artikkel om Åkneset og Cautus Geo i American Surveyor

Det store fagtidsskriftet American Surveyor har nylig skrevet en omfattende artikkel om overvåkingen av det ustabile fjellpartiet Åkneset.

Det store fagtidsskriftet for geodesi, American Surveyor, har nylig skrevet en stor artikkel om overvåkingen av det ustabile fjellpartiet på Åkneset, og systemet som er levert av Cautus Geo.

Trykk her for å lese hele artikkelen i PDF format

Trykk her for å lese artikkelen på nettsiden til American Surveyor