Åpning av E134 Gvammen–Århus

20150609_155559

– Vi gratulerer med åpningen av den nye E134 fra Hjartdal til Seljord, sier Atle Gerhardsen.

Fra januar 2015 til september 2016 deltok Cautus Geo i anleggsarbeidet med geotekniske måleinstrumenter utenfor tunnelåpningen i Hjartdal kommune på den nye Mælefjelltunnelen som ble åpnet 19. desember.

E134 er korteste vei fra Drammen til Haugesund og en av hovedveiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. Den nye strekningen som nå er åpnet, forkorter E134 med 11 kilometer. Strekningen er fra Gvammen i Hjartdal til Århus i Seljord. Den nye strekningen er tilnærmet flat. Kjøretiden for tunge kjøretøy vil reduseres med nær 20 minutter.

Måleutstyr

  • 12 automatiske setningsslanger installert horisontal under forbelastningsfylling for ny veg gjennom krevende grunnforhold mot tunnelåpningen.
  • 19 elektriske poretrykksmålere med automatisk avlesning for registrering av poretrykksendringer over tid, spesielt med tanke på forbelastningen.
  • 40 manuelle setningsplater.