Aktuelt

  • 17 GNSS-enheter på plass i Lyngen

    17 av i alt 18 GNSS-enheter er nå på plass på Nordneset i Lyngen. Nettverket vil være komplett i midten av desember og i full drift fra tidlig 2010.

  • Laserovervåkningssystem til Mannen

    Cautus Geo AS etablerer et laserovervåkingssystem på fjellet Mannen i Rauma kommune. Tre lasere vil bli satt opp, og de vil være operative før 1. november. Lasersystemene er utviklet av Cautus Geo. Nyhet i media relatert til prosjektet: TV2 nyhetene

  • Kamerasystemer levert til prosjektet ”Fjellskred i Troms”

    Cautus Geo leverer to webkamerasystemer for overvåkningsformål til prosjektet ”Fjellskred i Troms”. Kamerasystemene vil være en del av systemet for å overvåke ustabile landområder i Lyngen. Nyheter i media relatert til prosjektet: forskning.no