Aktuelt

Poretrykksovervåking langs Mjøsa

18. desember 2012
For oppdragsgiver Veidekke Hochtief har vi nylig automatisert poretrykksmålere for kontinuerlig fjernavlesing. Formålet er å overvåke stabiliteten og poretrykket ved oppfylling langs Mjøsa i forbindelse med Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.
Les mer

Installering av SAAF på Tveiten Trafo, Tønsberg

2. november 2012
Installasjon av SAAF deformasjonskabel, brukt som automatisk slangesetningsmåler i bakken. SAAF har målepunkter for hver 0,5 meter. Dataene blir oversendt Cautus Web for kontinuerlig overvåking og fjernavlesing 24/7.
Les mer

Grunnvannsovervåkingen på Vestfoldbanen er satt i drift !

29. oktober 2012
Cautus Geo har installert 30 målestasjoner og sensorer i brønner og tjern på den nye Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn. Dette for å levere automatisk overvåking av overflate- og grunnvann i anleggsperioden som strekker seg fra 2012 til 2018. Målestasjonene sender dataene automatisk til Jernbaneverket for avlesing og varsling via web.
Les mer

Nye prosjekter

9. august 2012
Mange spennende prosjekter skal i gang høsten 2012. Overvåking av grunnvann, vannstand, betongdammer, stabilitet i leire, fangnett, samt overvåking med 4D kamera. Mere info kommer!
Les mer

Cautus Geo på Nordic Geotechnical Meeting

14. mai 2012
Cautus Geo AS deltok som utstiller på Nordic Geotechnical Meeting (NGM2012) i København. Geoteknikere og andre fagpersoner fra hele norden var samlet for faglig utveksling i perioden 9.-12. mai 2012.
Les mer