Spennende monitoreringsprosjekt i Mosjøen

Cautus Geo er for tiden involvert i et spennende monitoreringsprosjekt i forbindelse med utbyggingen av havneområdet i Mosjøen.
På oppdrag fra NCC startet vi i forrige uke installasjonen i felt. Prosjektet vil vare over flere år, og omfatter monitorering av poretrykk, deformasjon og rystelser på bygninger og utsatte konstruksjoner under byggearbeidene.

Første fase av utbyggingen skal monitoreres med 3 rystelsesmålere, 6 poretrykksmålere og en SAA 3D-deformasjonskabel for overvåkning av vertikal deformasjon i løsmasser. Andre fase av utbyggingen omfatter ytterligere 15 poretrykksmålere, 4 anker-lastceller og tre SAA 3D-deformasjonskabler for overvåking av vertikal deformasjon på spunt. Samtlige instrumenter er automatiserte og gir sanntidsdata gjennom plattformen Cautus Web. På denne måten vil både byggherre og entreprenører motta varsler og alarmer per SMS eller e-post, dersom uønskede hendelser ved grunnforholdene inntreffer. Cautus Web benyttes samtidig som et rapporteringsverktøy for rådgivende ingeniører og andre fagpersoner som er involvert i prosjektet.