​Nytt oppdrag på Follobanen

Follobanen - Ski stasjon
Follobanen - Ski stasjon

Cautus Geo har etablert automatisk overvåkning av spor og stasjonsbygning på Ski. På Innføring Oslo S har selskapet overvåket grunnforholdene siden 2016.

Cautus Geo har etablert automatisk overvåkning av spor og stasjonsbygning på Ski. På Innføring Oslo S har selskapet overvåket grunnforholdene siden 2016.

Oppdraget på Ski stasjon har sammenheng med utbyggingen av Follobanen. Norges hittil største samferdselsprosjekt. Hele stasjonen blir kraftig fornyet. Det dimensjoneres for fremtidige høyhastighetstog som kan passere gjennom stasjonsområdet. Der kommer det totalt seks spor.

Arbeidene på stasjonen er omfattende. 85 prosent av Follobaneprosjektet er ferdig. Første del av stasjonen ble åpnet for trafikk 24. august i år. Bane NOR planlegger å starte trafikk for hele stasjonen og gjennom Follobanens lange tunnel fra desember 2022.

Bevegelser og stabilitet

Instrumenteringen Cautus Geo har foretatt kom på plass tidlig i august. Den handler både om å overvåke bevegelser og stabilitet på jernbanespor som er i bruk inne på stasjonsområdet og stasjonsbygningen under utgraving og etablering av byggegrop på østre del av stasjonsområdet.

Overvåkningen skal fortsette i ett til to år framover. Det er spanske OHL (Obrascón Huarte Lain SA) som er oppdragsgiver. Byggherre er Bane NOR.

Krevede grunnforhold

– Det er krevende grunnforhold på stasjonsområdet hvor byggegrop skal etableres nær dagens spor og stasjonsbygningen. Det er derfor viktig å ha sanntidsdata som gir alarm om noe skjer i grunnen, sier daglig leder Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

Cautus Geo har lang fartstid på Follobaneprosjektet. I 2016 etablerte Cautus Geo automatisk overvåkning på Innføring Oslo S, fra Ekebergåsen, gjennom Middelalderparken og inn. Målinger rapporteres i sanntid via Cautus Web.

Instrumentering på Ski

 • 2 Measurand SAAX automatiske setningsslanger på 40 og 60 meter overvåker setninger på jernbanespor.
 • 13 bevegelsessensorer som overvåker kjellerkonstruksjonen på Ski stasjon.

Nye Follobanen

 • Bygging av dobbeltspor mellom Ski og Oslo S.
 • Reisetiden halveres fra 22 til 11 minutter.
 • 22 kilometer lang. 64 kilometer togspor. Tunell på 20 kilometer.

Nye ski stasjon

 • Første del av stasjonen er åpnet. Alt ferdigstilles i desember 2022.
 • Del av Intercityutbyggingen sørøst for Oslo.
 • Får seks nye spor og tre plattformer på 350 meter.
 • Buede tretak over plattformene som er opptil 9,5 meter høye.
 • Trapper, ramper og glassheis opp til plattformene.
 • Parkering (sykkel og bil), «kiss & ride» og taxiholdeplass.