Laserskanner

Laserskanning med Cautus Laser

Laserskanning

Cautus Geo har siden 2013 jobbet med kartlegging og analyse av stabilitet av potensielt ustabile landområder. Vi har utviklet et robust og nøyaktig lasersystem for kartlegging og deformasjonsanalyser.

Vi bruker ulike teknologier som laser, radar, foto og droner for datainnsamling og periodiske analyser for endringer mellom ulike perioder.

Send forespørsel

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og overvåkingsbehov! Ta kontakt i dag via e-post eller telefon:

Kontakt oss