Cautus Snødybdemåler

cautus snødybdemåler

Cautus Snødybdemåler

Cautus Geo har utviklet en ny type snødybdemåler. Snødybdemåleren består av målestang med temperatursensorer for hver femte centimeter. I tillegg er det montert en værstasjon på måleren, som måler vindstyrke og –retning, lufttrykk, luftfuktighet og lufttemperatur. Måledata blir logget av en datalogger f.eks Cautus Logger som sender data real-time til Cautus Web. Systemet kjøres på solcelle og 12V batteri.

Snødybdemåleren ble installert i flere steder rundt Norge i 2015-2016.

Løsninger for alle behov

I tillegg til vår egen-utviklede snødybdemåler, leverer vi andre typer løsninger for måling av snødybde. Disse benytter sensorer som f.eks ultralyd snødybdemålere og kameraer. Mer komplekse instrumenter er også tilgjengelig for analysering av vann- og isinnholdet i snødekke, beregning og overvåking av avrenning, og mer. Ytterligere informasjon om noen snøsensorer ligger også på nettsiden til vårt partnerselskap Measure It AS

Fortell oss om ditt behov for snødybdemåling

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og overvåkingsbehov! Ta kontakt i dag via e-post eller telefon:

Kontakt oss