Video: Follobanen SAAF installasjon

Cautus Geo har nylig installert en SAAF deformasjonskabel horisontalt og parallelt langs en av togskinnene tilhørende Follobaneprosjektet i Oslo sentrum. SAAF-instrumentet er utstyrt med 500 mm lange målesegmenter og måler setning over et 30 meters område med meget god nøyaktighet. Formålet er å overvåke potensielle bevegelser av skinnen som følge av arbeid som pågår rundt den mye trafikkerte linjen. Dette for å sørge for at jernbanen kan drives trygt og som normalt mens utvidelsen pågår.

Grunnet stor togtrafikk på denne linjen måtte arbeidet utføres om natten under en kort periode der linjen ble stengt. Som følge av gode forberedelser ble installasjonen vellykket fullført tidlig på morgenen den 28. mars 2017. Her er en kort video av installasjonen:

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og har som formål å føre til forbedringer i togforbindelsen og reisetid mellom Oslo S og Ski.