Cautus Geo har opparbeidet stor kompetanse og et bredt spekter av ulike fjernmålesystem for måling og kartlegging av ulike objekt og områder knyttet opp mot jernbane og vei. Vi benytter et bredt spekter av målesystemer hvor flere av de er presentert under «kartlegging målinger og analyser»

Vårt største andel prosjekter og tjenester innen vei og jernbane er i all hovedsak automatiske målesystemer. Våre overvåkingsystemer er i stor grad knyttet opp mot krevende utbyggingsprosjekt og varsling av naturfare langs infrastruktur.

Ved utbyggingsprosjekter er automatiske målesystemer etablert med tanke på en sikker drift og byggefase, samt å sørge for en effektiv prosjektgjennomføring. I løsninger mot naturfare, som for eksempel skred og snøskred, er formålet i all hovedsak å varsle om geofarer som er til fare for infrastruktur og mennesker.

Cautus Geo har utviklet en rekke egne tekniske løsninger knyttet opp mot overvåkingsløsninger innen samferdsel

Noen bruksområder innenfor samferdsel:

  • Veier
  • Jernbane
  • Havner
  • Transport
  • Tunneler
  • Bruer
  • Skred og steinsprang
samferdsel-20140909_125227 samferdsel-img_8348 samferdsel-p1000136