Offshorekonstruksjoner er stadig utsatt for ekstreme krefter fra havstrømmer og tidvis svært krevende værforhold. Det å sørge for trygge arbeidsforhold og effektiv utnyttelse av installasjonen avhenger av at selve strukturen er stabil og driftssikker. Cautus Geo kan levere systemer som overvåker både kreftene som påvirker offshorekonstruksjoner samt strukturelle endringer over tid ved å automatisk varsle om konstruksjonens helsetilstand.

I mange offshoreprosjekter er fjernovervåking viktig for å identifisere og dokumentere påførte laster på installasjonen, samt å kartlegge de gjeldende miljøforhold.

Noen av parameterne som kan overvåkes inkluderer:

  • Strøm og bølger
  • Vind og værforhold
  • Vanntemperatur og kvalitet
  • Tilt og vibrasjoner
  • Deformasjoner
  • Strukturelle endringer
  • 3d posisjonsendringer /nedsyning
  • Sediment
offshore-20151028_110336