Skred og ras er et stadig økende problem og utgjør en fare for mennesker, infrastruktur og konstruksjoner. Et alternativ til fysisk sikring av farlige områder vil kunne være å kunne kartlegge, overvåke og varsle før kritiske hendelser oppstår. I en kost-nytte vurdering vil automatisk overvåking og varsling i mange tilfeller være en sikker og effektiv løsning uten å gjøre større fysiske sikringstiltak.

Cautus Geo har helt siden 2009 vært involvert i instrumentering, overvåking av varsling av store fjellskred i Norge. Vi har derfor opparbeidet en unik kompetanse innen kartlegging, instrumentering og varsling av skred.

Ulike typer skredsituasjoner vi kan tilby løsninger for omhandler:

  • Store skredområder
  • Mindre skred og steinsprang
  • Løsmasseskred
  • Leireområder
  • Snøskred
  • Permafrost
  • Isbreer
naturfare-p1010445_web naturfare-dsc-img_8209_web naturfare-dsc_8740_web