Kraft og energi utgjør et forretningsområde hvor vi tilbyr et bredt spekter av ulike sensorer og måleløsninger. Mange konstruksjoner innen kraft og energi er utsatt for store belastninger og krefter og det er ofte både kostnadseffektivt og en trygghet i å ha en kontinuerlig informasjon om helsetilstanden til konstruksjonen gjennom ulike årstider og ytre påvirkninger.

Med et større antall eldre kraftanlegg i rundt om i både Norge og utlandet vil det være et økende behov for instrumentering av damanlegg.

Cautus Geo tilbyr et bredt spekter av sensorer og løsninger innen blant annet vannivå, sprekker, deformasjon, poretrykk, vannkvalitet. Vi har også ulike løsninger innen periodiske kartleggings og målesystemer for dokumentasjon av landområder og konstruksjoner

Noen av de områdene innen kraft og energi vi tilbyr løsninger innen er:

  • Dammer
  • Vindmølleparker
  • Gruver og bergverksindustri
  • Plattformer/Offshoreinnstallasjoner
  • Rørgater
  • Tekniske installasjoner
kraft-og-energi_balforseneon kraft-og-energi-img_2372 kraft-og-energi-img_8479