Kraft og energi utgjør et forretningsområde hvor vi tilbyr et bredt spekter av ulike sensorer og målesystemer. Mange konstruksjoner innen kraft og energi er utsatt for store belastninger, og økt kostnadseffektivitet og trygghet vil kunne oppnås gjennom kontinuerlig overvåkning av helsetilstanden til konstruksjonen gjennom ulike årstider og ytre påvirkninger.

Med et større antall eldre kraftanlegg i rundt om i både Norge og utlandet, vil det fremover være et økende behov for instrumentering av blant annet damanlegg.

Cautus Geo tilbyr et bredt spekter av sensorer og løsninger innen blant annet monitorering av vannstand, sprekker, deformasjon, poretrykk og vannkvalitet. Vi har også ulike løsninger for langvarig kartlegging og dokumentasjon av endringer på landområder og konstruksjoner.

Noen av de områdene innen kraft og energi vi tilbyr løsninger for er:

  • Dammer
  • Vindmølleparker
  • Gruver og bergverksindustri
  • Plattformer/Offshoreinnstallasjoner
  • Rørgater
  • Tekniske installasjoner
kraft-og-energi_balforseneon kraft-og-energi-img_2372 kraft-og-energi-img_8479