Cautus Geo AS leverer målesystemer for byggeprosjekter hvor det er problemstillinger knyttet til deformasjoner, stabilitet, setninger, grunnvann, omgivelser og forurensing. Overvåking og instrumentering blir stadig mer aktuelt for å ta hensyn til omgivelsene og ha kontroll under byggeperioden, særlig i urbane strøk hvor det bygges tettere og vanskeligere.

Automatisk overvåking gir i mange prosjekter gi en økonomisk gevinst i forhold til å kontinuerlig ha kontroll på at alt er ok og at aktiviteten kan gå som normalt. Ved kontinuerlig og automatisk overvåking vil påbegynnende skade eller uønskede hendelser kunne rapporteres før kritiske hendelser oppstår.

En oversikt over noen bruksområder for geoteknisk instrumentering og geomonitorering innenfor Bygg og Anlegg:

  • Fjernavlesing og varsling av poretrykksendringer ved anleggsarbeider, oppfylling etc
  • Fjernavlesing og varsling av grunnvannsendringer under anleggsarbeider, tunneldriving etc
  • Setninger og deformasjoner på konstruksjoner
  • Vibrasjonsmålinger
  • Setninger og stabilitet i grunnen
  • Måling på spunt (inklinasjon/deformasjon)
  • Måle respons på bruer og konstruksjoner under bygging

Kontinuerlig kontroll på vann og miljø under bygging.

bygg-og-anlegg-1 bygg-og-anlegg-2 bygg-og-anlegg-3