Cautus Geo AS leverer målesystemer for byggeprosjekter hvor det er aktuelle problemstillinger knyttet til deformasjoner, stabilitet, setninger, grunnvann, omgivelser og forurensning. Overvåking og instrumentering blir stadig mer aktuelt for å ta hensyn til omgivelsene og ha god kontroll under byggefasen, særlig i urbane strøk hvor det bygges tettere og vanskeligere.

Automatisk overvåking vil i mange prosjekter gi en økonomisk gevinst i forhold til å kontinuerlig ha kontroll på at alt er ok og at byggeaktiviteten kan gå som normalt. Ved kontinuerlig og automatisk overvåking vil påbegynnende skade eller uønskede hendelser kunne rapporteres før kritiske hendelser oppstår.

En oversikt over noen bruksområder for geoteknisk instrumentering og geomonitorering innenfor Bygg og Anlegg:

  • Fjernavlesing og varsling av poretrykksendringer ved anleggsarbeider, oppfylling, etc
  • Fjernavlesing og varsling av grunnvannsendringer under anleggsarbeider, tunneldriving, etc
  • Setninger og deformasjoner på konstruksjoner
  • Vibrasjonsmålinger
  • Setningsmålinger og stabilitet i grunnen
  • Måling på spunt (inklinasjon/deformasjon)
  • Måle respons på bruer og konstruksjoner under bygging
  • Kontinuerlig kontroll på vann og miljø under bygging
bygg-og-anlegg-1 bygg-og-anlegg-2 bygg-og-anlegg-3